Despre noi

Odată cu obligaţia de reînfiinţare a acestei mănăstiri aducem un pios omagiu de recunoştinţă celor ce s-au jertfit pentru păstrarea tradiţiei creştin-ortodoxe şi ducem mai departe ceea ce au întemeiat şi păstrat cu preţul vieţii lor.

Vă rugăm, în măsura posibilităţilor, să participaţi alături de noi sprijinindu-ne material sau financiar la finalizarea construcţiilor şi pictura Bisericii.

Mulţumindu-vă pentru înţelegere şi pentru binele acordat până în prezent ne rugăm Domnului pentru sănătate, dragoste în familiile dumneavoastră şi pentru iertarea păcatelor.

Dumnezeu să vă ajute în continuare să fiţi alături de noi până la terminarea acestui Sfânt lăcaş.

 

Mănăstire cu obşte de călugări, 6 vieţuitori în luna ianuarie 2013  Stareţ Arhimandrit Varnava Ene. Are hramurile: “Sfântul Mare Mucenic Mina”, “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, “Sfântul Ierarh Vlasie” şi “Sfântul Apostol Varnava”, “Icoana Maicii Domnului <Umilenie>“, Duminica a V-a după Sfintele Paști „a Samarinencei”.

Este situată pe şoseaua E85 Fălticeni-Roman, la 17 kilometri de Fălticeni, ramificaţie stânga un kilometru, pe drum de piatră. Ansamblul mănăstiresc este construit pe locul numit “Dealul Bisericii”, într-o zonă cu un peisaj mirific în care apele Moldovei se desfată într-o câmpie largă ce se împleteşte, în zare, cu pădurile de la poalele munţilor Carpaţi. Se vede astfel toată valea Moldovei cu satele Roşiori, Giuleşti, Vadu Moldovei, Boroaia, Răuceşti, Drăguşeni.

 

Scurt istoric

 

Locului i se spune “Dealul Bisericii” pentru că pe acest deal au existat schituri cu obşte de călugări fiind distruse din cauza vitregiilor vremurilor. Primul schit cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a existat în perioada sec. XIX-lea. Săpăturile făcute în zonă, au descoperit oseminte ale călugărilor îngropaţi aici, iar pe o cărămidă datată din 1864 era înscris numele unui ieromonah Porfirie îngropat lângă peretele bisericii. Protosinghelul Gamaiil de la Mănăstirea Neamţ a sosit aici pentru a ridica un nou aşezământ monahal pe locul ruinelor fostului schit. Când a vrut să pună temelia pentru Sfânta Masă a noii biserici, prin lucrarea Sfântului Duh, s-a aflat o candelă aprinsă din timpul vechiului aşezământ.

 

Acest al doilea schit a datat din 1934-1937. În anul 1937 călugării au fost risipiți în cele patru zări de către puterea vremii, împrăștiindu-se la alte mănăstiri. În acest al doilea schit, care avea o bisericuță de lemn acoperită cu șindrilă, a slujit Protosinghelul Gamaiil împreună cu schimonahul Varlaam, monahii: Chiriac, Gherontie, Nifon, Iftimie și alții. Pe locul Sfântului Altar s-au plantat salcâmi care au dăinuit până la a treia rezidire. După colectivizare un oarecare sătean a venit să ridice piatra Sfintei Mese, dar din putere dumnezeiască roțile tractorului au explodat, așa că piatra Sfintei Mese nu a putut fi îndepărtată de locul Sfânt. Odată cu schimbările aduse de revoluție, credincioșii din zonă au dorit să construiască biserică, ridicându-se un paraclis provizoriu, în formă de cruce, iar la începutul anului 1996 sub conducerea starețului Arhimandrit Varnava Ene s-a ridicat biserica mare din zid de piatră, corp de chilii, paraclisul din incinta stăreției, clopotnița și gardul din piatră înconjurător. Interiorul bisericii are catapeteasma, baldachinul Sfintelor Moaște și stranele făcute din lemn de stejar. De când s-a început slujirea în sfânt lăcașul nou, cu hramul ”Sfântul Mare Mucenic Mina”, la rugăciuni, slujitorii și credincioșii cereau Sfântului să le dăruiască o părticică din Sfintele Sale Moaște, fapt ce s-a realizat în scurt timp. Pe data de 9 februarie 2003, s-a adus Sfânta Raclă cu părticele din Sfintele Moaște ale Sf. M. Mc. Mina, Sf. Ier. Vasile cel Mare, Sf. Ier. Glicherie Mărturisitorul, Sf. M. Mc. Gheorghe, Sf. Sf. Mc. Haralambie și Sf. Mc. Florian însoțite de Sf. Acoperământ de pe Racla Sf. Mina din Egipt și la 11 iunie, s-a adus și icoana ”Axioniţa”.

 

O mare bucurie s-a înfăptuit pe 13 iunie 2004, printr-o părticică din Lemnul Sf. Cruci a Mântuitorului și părticele ale Sfinților Sf. Mc. Modest și Ermoghen primite de la Ierusalim. Apoi, în anul 2005, s-au primit părticele ale Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Sf. Ier. Ghenadie și Sf. M. Mc. Pantelimon împreună cu icoanele Maicii Domnului

 

”Maica Domnului Grabnic Ajutătoare” și ”Gherontissa” din Sfântul Munte Athos. La 2 mai 2010, prin rugăciunile sfinților și Binecuvântarea Maicii Domnului s-au adus: o părticică din Brâul Maicii Domnului, Încălțămintea Sf. Ier. Spiridon, și părticele ale: Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Ier. Nicolae, Ioan Maximovici, Sf. Ap.: Matei, Vartolomeu, Filip, Sf. Mc.: Procopie, Luchian, Agapit, Lavru, Victor, Severian, Marina, Hristina, Iustina, Sf. Cuv. Antonie, și alți Sfinți ce au împodobit baldachinul cu sfintele moaște.

Try a little tenderness
  1. Try a little tenderness
  2. Musik Band
  3. It’s beginning to look a lot like Christmas
  4. Sway